İnsanı bilmədikləri idarə edir


Deyir, insanın bilgisi artıqca bilgisizliyi də artır, yəni biz öz savadımızla, əslində, bilmədiklərimizin sərhədlərini genişləndiririk.

Əxlaq normaları, ictimai qanunlar da yeni bilgilərə uyğunlaşmağa çalışdığı kimi, eyni zamanda yeni bilgisizliklərə də uyğunlaşır. Yəni insanı bilmədikləri də idarə edir.Tarix: 12.11.2018

2755