İnanc ruhun alın yazısıdır, bədənin yox


İnsan üçün vətənin dəyəri digər ölkələrin aşağılanması, alçaldılması hesabına yüksəlmədiyi kimi, inancı da başqalarını aşağılamaq hesabına dəyər qazana bilməz.

Din də insanın mənəvi vətənidir və insanlar xristianlığı, buddizmi, islamı da ən doğru din olduqları üçün yox, öz ruhani kimliklərinə uyğun olan ən doğma mənəvi vətən kimi seçməlidirlər.

 Tarix: 06.11.2018

1362