Kababqabağı hazırlıq


Deyir, görəsən, daha hansı xalq kabab yeməyə gedəndə bu cür cidd-cəhdlə geyinib-keçinir?

Tarix: 01.10.2015

5918

Ən çox gülünənlər