Əzrailin ilk işi


Ən son nəfəsdə belə, təslim olmaq yox, çıxış yolları aramaq gərəkdi.

İtin deməyinə baxma, Əzrail gələndə heç onun da xəbəri olmur. Özü də bu xristian Əzrailidi, bizim Əzrailin çiynində çomaq, ya da dəhrə olmalıdı. Çünki müsəlman rahat ölmür, başına çomaqla vurmasan xeyri yoxdu. Öz başına buraxsan müsəlman heç vaxt ölməz. Müsəlmanı başa salmaq olmur ki, a kişi, sən ölüb getməlisən, yer boşalmalıdı, başqaları da dünyaya gəlməlidi, probka yaranmamalıdı.  

 

 

 Tarix: 28.09.2018

4125