Narazı turist


Nihilizm termini ilk dəfə Turgenyevin “Atalar və oğullar” romanındakı Bazarovun timsalında obrazlaşdırılıb.

Ona görə ki, bəşəriyyət ən çox bu mövzuda nihilizmə qapılır. Ataların oğullarından  narazı olması, oğulları izləyən atalarına layiq ola bilməmək qorxusu onları həmişə nihilizmə yuvarlanmağa düçar edib.Tarix: 14.09.2018

1652