Gələcəyi görən ata


Uşaq özüynən birlikdə ruzisini də gətirər deyirlər adətən. 

Gəl bir də bu ruziyə Mamedin gözündən baxaq !Tarix: 14.09.2018

1609