Qurban simvolikadır, qurbanlıq isə canlıdır


Qurbanlıq anlayışı qoyuna, çobanlıq anlayışı isə allaha yaxın anlayışlardır. Çünki allah öz elçilərini daha çox çobanlar arasından seçib.

Əslində isə bu, bir dini simvolikadır. Çoban sürünü idarə edən adam olduğu üçün, Tanrı elçilərinin də çobanlardan seçilməsi cəmiyyətdə nizam-intizam yaratmaq, qayda-qanunları qorumaq üçün göndərildiyinə bir işarədir.Tarix: 21.08.2018

3802