Günün cavabı


Zoopark təbiət qanunları ilə cəmiyyət qanunlarının görüş yeridir.

Lakin burada yaşamaq uğrunda mübarizə ideyasını heyvanlar deyil, insanlar təmsil edir.Tarix: 16.08.2018

3648