Müasir ateizm inanc deyil, elmin ifadə formasıdır


Yaşına görə yəqin ki, ateizm bütün dinlərdən qədimdir, çünki allah anlayışı inamsızlığın müxalifəti kimi yaranıb.

İnsanlar fikirləşiblər ki, heç nəyə inanmamaqdansa, nəyəsə inanmaq mənəvi-psixoloji cəhətdən daha əhəmiyyətlidir. Allah elmdən əvvəl insanlığın ilkin mənəvi, yaradıcı hədəfi kimi peyda olub şüurlarda. İlkin ateizmin hədəfi yox idi, o, yalnız emosional xaosdan ibarət idi. Müasir ateizm isə, sadəcə, elmin başqa adıdır, sinonimidir. Tarix: 01.08.2018

2179