Bizi işıqlı dünyaya çıxaran qoyunlar


Əslində, miflər, əsatirlər, tanrılar bir tayfanın, bir xalqın nümayəndələrinin bir-birilərinə qarşılıqlı şəkildə inanıb rifah içində yaşamaq üçün yaratdığı ortaq dəyərlərdir.

Amma bu ortaq dəyərlər çox vaxt həm də tayfalararası, xalqlararası qırğınlara səbəb olur. Çünki bütün insanlığın inandığı ortaq dəyər yoxdur, mənfəətlər fərqli olduğu üçün dəyərlər də fərqlidir. Tarix: 11.06.2018

3214