Yazılmamış qanunlar daha əbədidir!


Ailə qurmaq istəyən adamlar gərək yazılı qanunlardan daha çox yazılmamış qanunları öyrənsinlər.

Çünki ailə də həbsxana, əsgərlik, yol yoldaşlığı kimi daha çox yazılmamış qanunlarla idarə olunur.Tarix: 07.06.2018

4563