Dədə-baba adəti


Adət-ənənələr müəyyən dövrün həyat şərtlərinə görə yaranır və dağılır. Məsələn, əgər Orta əsrlərdə toylarda yerin biri 50 manat olsaydı heç bir müsəlman dörd arvad almağa razılaşmazdı.Tarix: 06.06.2018

2716