Təmiz ilan dərisi


Adət-ənənələr ilan qabığı kimi bir şeydir, yenisi yarandıqca köhnəsi cırılıb xalqın, cəmiyyətin əynindən çıxır.

Amma elə xalqlar, elə cəmiyyətlər də var ki, mühafizəkarlıqları ucbatından köhnə-külədən əl çəkə bilmirlər, istifadə edə bilməsələr də, yük edib özləri ilə gəzdirirlər, hətta gələcək nəsillərə də miras qoyub gedirlər.  

 Tarix: 05.06.2018

2693