Söhbəti fırladan Qaliley


Dünyanın fırlanması təsdiq olunmamışdan əvvəl hər onda bir cür fırlanırdı, elə ki, təsdiq olundu, hərə onu bir cür fırlatmağa başladı.

İndi dünyanın fırlanmağı heç kimi maraqlandırmır, indi diqqət mərkəzində olanlar dünyanı fırradanlardır.

 Tarix: 13.03.2018

3887