Nitqin beyinlə əlaqəsizliyi


Gördün başa düşmürsən, inan getsin

Çox danışmaq həm də savadsızlığın göstəricilərindən biridir, eyniylə bizim mollalar kimi. Biliyi, hədis kitablarından oyana keçməyən, ölü basdıranlarımızın doxsan faizi bu gündədir.Tarix: 12.03.2018

8202