Soyuqqanlı


Xəbər səni həyəcanlandırmırsa, demək xəbər deyil.

Çox desək də insan dünyanın ən ali varlığıdır, öz əməllərimizlə bu fikirin kökündən yanlış olduğunu daima sübut etmişik. Sadəcə bunu anlayan və ya anlamayan insan var. Dünyanın ən yırtıcı heyvanlarının dərisini soyub özmüzə geyim düzəldən insanlarıq. Saydıqlarımızı nəzərə alasaq, demək dünyanın ən sakit yeri insan ayağı dəyməyən yerdir.Tarix: 10.03.2018

3696

Ən çox gülünənlər