Vergili Vergilius


Vegi ödəyən vətəndaşı tanrı da sevər

Sənətindən, peşəsindən aslı olmayaraq qazandığı gəlirdən dövlətə vergi verməsi insanın özünün mənəviyyatını, başqalarının da sosial həyatına kömək etmiş sayılır. Hətta dinimizdə də bu vergilər bir neçə adda və formada var amma dinimizdəkindən fərqli olaraq dövlətə ödənən vergidən ölkənin bütün vətəndaşları istifadə edir, dinindən, irqindən aslı olmayaraq.Tarix: 13.02.2018

3535