Qanmaz


Bizdəki ayrılma, boşanma mədəniyəti çox miskindi.

 

Belə hallar itinətök qədərdi. Evlilikdə ərlə arvad bir vaxt anlayırlar ki, onlar bi-birini anlamırlar. Bu səbəbdən kişi ondan ayrılmaq istəyəndə arvad qır-saqqız olub əl çəkmir. Yaxud, qadın kişinin qabalığından, axmaqlığından cana doyub qaçmaq istərkən kişi onu özünə buxovlaxmağa çalışır. Nə başınızı ağrıdım, bizdəki ayrılıqlar çox vaxt qırğın-qiyamətlə başa çatır. Tarix: 10.01.2018

2283