Kol-kos-monavt


Musurman kosmonavtın ürəyindən ehsan yemək keçir.

 

 

 

Günah elə musurmanı Kosmosa göndərəndədi. Bir musurman başqa planetə uçası olarsa qayıdan kimi orda azan səsi eşitdiyini söyləyəcək. Sonsuz səssizlikdə bir musurmanın qulağına özgə hansı səs-səda gələ bilər ki? Yəni şizik hara, Kosmos hara? Ona yas yerindən, “üç”dən, “yeddi”dən, “qırx”dan, salavatdan, ehsandan, mərmər başdaşınnan danış. Tarix: 09.01.2018

1692