Bitcoin


Bu bitcoin sistemini “muncuq əməliyatı” adı ilə biz çoxdan sınaqdan keçirtmişik.

 Dünyada zaman-zaman iqtisadi fırıldaqçılar peyda olur və şirnikləndirici sistem tətbiq edərək əhalinin olan-qalan pulunu yığıb aradan çıxırlar. Bir vaxtlar Mavrodi qardaşlarının bütün Rusiyanı bürümüş AO MMM adlanan iqtisadi “pramidası” milyonlarla adamı müflisləşdirmişdi.Tarix: 19.12.2017

2172