Mələk qızlar


“Cənazəm yadların çiynində yox, öz oğlumun çiynində getməlidi”kimi arxaik arzu ilə yaşayan kişilər qız uşaqlarını ana bətnindəcə məhv edirlər.

 

 

 
Maarifçi sovet dövründən sonra qız uşaqlarını abort elətdirmək, yaxud doğulmağına peşman etmək bütün musurman ölkələrində olduğu kimi bizim ölkədə də geniş yayılıb. Bəzi valideynlər ilkin məktəb yaşlarındanca qız uşaqlarına hüquq tanımır, onları əvvəlcə hicaba, sonra isə çadraya bürüyürlər. Onlar qızlarını ibtidai siniflərdən çıxarıb nişanlayır və ərə verirlər.  Tarix: 12.10.2017

4778