Bal kimi arılar


Arılar Eynşteynin sözlərini biri-birinə kompliment kimi söyləyirlər.

 

Gözümüzə lazımsız varlıqlar kimi görünsələr də təbiətdə hər bir canlının, həşaratın belə, öz funksiyası, xüsusi missiyası var. Eynşteyn boyda kişi deyib ki,  təkcə arılar olmasa bəşəriyətin ömrü dörd gündən çox sürməz. Bilmirəm, Albert məllim bu kəlamını söylərkən hansı əsaslara söykənib, hər halda kişinin inancına hörmətlə yanaşmalıyıq. Tarix: 11.10.2017

2551