Süd bığı


Yekə-yekə danışıb vaxtından əvvəl böyümək istəyən uşaq.

Uşaqlar çox vaxt meymun kimi böyükləri yamsılayırlar. Böyüklərin hərəkətlərini təkrarlamaq bir yana, bəzən onların sözlərini də özünəməxsus təkrarlayırlar. Yaşlarına görə böyük-böyük danışan uşaqlar həm gülməli, həm də şirin olurlar. Tarix: 10.10.2017

2729