Təkamülə inanan və inanmayan


Ola bilsin ki, insanı allah yaradıb, amma tarixin gedişatı sübut edir ki, insan ömrünün keyfiyyətinə görə elmə borcludur. Vaxtilə elmsiz insan 30 yaşına çatanda qəbilənin ağsaqqalı hesab olunurdu.

Elm otuz yaşlı insana hələ gənc olduğunu göstərdi, hələ həyatın qabaqda olduğu ümidini verdi. Allaha qarşı çıxanları o dünyada fəlakət gözləyirsə, elmə qarşı çıxanları bu dünyada cəhənnəm gözləyir. Tarix: 21.04.2017

17584

Ən çox gülünənlər