Qafar Şövqi - Satirik şeirlər


Günü razborkada keçməkdədi bəxtsiz tifilin... Günə üç dəfə düşür bölməyə, ay maşallah.

 

Günahkar

 

Biz məsumuq ey dil, dövrandı günahkar

İnsan deyilik biz, insandı günahkar.

***

Vicdanlı olandan gəldi işimiz tərs.

Keçdi bizə min dərs, vicdandı günahkar.

***

Oğlanın evində qızdan danışıldı

Gördük qız evində, oğlandı günahkar.

***

Çirkabdı məhəbbət, pislik bizə xoşdur.

Mehmanxana boşdur, mehmandı günahkar.

***

Axırda cəhənnəm boş qaldı, təəssüf...

Cənnət həvəsiylə tez yandı günahkar.

***

Şövqi, bizə etdi, bir məhkəmə təsir...

Hayqırdı müqəssir, "zindandı günahkar".

 

 

Ay maşallah

 

Sənin oğlun oturub kürsüdə işbazlıq edir.

Mənim oğlum oturub nəşəyə, ay maşallah.

***

Doldurub çəkdiyimiz zəhməti kibrit qabına.

Çəkilib tində uzaq guşəyə ay maşallah.

***

Özü yernən sürünür, fikrisə, göylərdə gəzir.

Bu vəziyyətdə deyək biz nəyə, ay maşallah?

***

Onu divanə edib "contramall" sevdası.

Bu nəsib olmayır hər bəndəyə, ay maşallah.

***

Günü razborkada keçməkdədi bəxtsiz tifilin...

Günə üç dəfə düşür bölməyə, ay maşallah.

***

Dediyin eyləyən oğlandı, cavabdehdi balam,

Ağızından çıxan hər kəlməyə, ay maşallah.

***

Yaxşı qardaşlar üçün canını qurban eləyir,

Hələ bir pul də yığır türməyə, ay maşallah.

***

Şövqi, gördüm yuxuda oğlumuz islah olunub.

 

Düzəlib, çıxmayır heç məhləyə, ay maşallah...Tarix: 19.04.2017

5013

Ən çox gülünənlər