Dastanda və real həyatda


Sözlər hərəkət və mənaların cəm halına salınmış işarələri olduğu üçün, əslində, birmənalı söz yoxdur. Birmənalı söz olmadığı kimi, dastanlar, romanlar da xeyli mövzunu cəmləyən mətnlərdir.

Bir dastanda böyük bir dövrün həyat tərzi əks olunur; tarixindən, məişətindən tutumuş, flora, faunasına kimi. Tarix: 14.04.2017

8263

Ən çox gülünənlər