Tayfabazlıq dövrü başa çatır


Qohumbazlığın, tayfabazlığın səbəbi savadsızlıq idi. Nə qədər ki, məsafələri qət etmək çətin idi, adamlar gedib-gəlmək çətin olmasın deyə iki kənd o yandan nə qız alırdılar, nə qız verirdilər.

İndi beş-altı saata dünyanın bu başından o başına gəlin köçürlər, qohum, tayfa istəsə belə heç cür bazlıq eləyə bilmir. Tarix: 06.04.2017

5986