Qafar Şövqi Satirik şeirlər


"Birdən ailə qurmağın bilsə çətinliklərini Heç nəzər etməz qoca Məcnun qoca Leylaya tərəf"

 

Misraya tərəf

 

Zəhmət olmasa ey gözüm baxma bu dünyaya tərəf.

Səadət axtarışına çıx, baxma xarabaya tərəf.

***

Yoxsa səfalətdə də, aclıqda da məna gəzəcək.

Bir də qaçızdırmayın ac şairi mənaya tərəf.

***

Birdən ailə qurmağın bilsə çətinliklərini

Heç nəzər etməz qoca Məcnun qoca Leylaya tərəf.

***

Hər kəsi həzm eyləməyin isminə sevda deyilir.

Qovma bu nifrət əhlini qovma bu sevdaya tərəf.

***

Gör neçə ildir ki, cəhalətlə barışmış kimiyik.

Gör neçə ildir ki sevincdən uçuruq ayə tərəf.

***

Ziyarətə pul dedilər, məndə pul hardandı? dedim,

Yəqin imam da istəmir gedim Kərbəlaya tərəf.

***

Cismimi qoy əzizləyim, Şövqi, mən onsuz yiyəsiz,

ruhumu sürgün etmişəm, hansısa misraya tərəf.

 

Lazım

 

Yaşayanlar niyə dərk eyləmir, ölmək lazım...

Bizə lazımlı olan şeyləri bilmək lazım.

***

Xoşuma gəlmədin ey dost, gözümə girmədin heç.

Gözə girməkçün ən əvvəl xoşa gəlmək lazım.

***

Tabaşir səndədir ömrün hələ bax lövhəsinə

Nəyi yazmaq gərəkir gör nəyi silmək lazım...

***

Deməyin düz görərik əyrini lazım gəlsə.

Axı "Lazım kişi" bilmir ki düzəlmək lazım.

***

Kişi olduq deyə külfət də böyüklük gözlər.

Kiçicik bir maaşı min yerə bölmək lazım...

***

Hələ çox ağlamalı, yaşlı qalan gözlərimiz.

Hələlik, kövrək ürəklərmizi dəlmək lazım.

***

Şövqi, xoşbəxtliyimiz də itiribdir başını.

 

O da bilmir hara əslində yönəlmək lazım...Tarix: 31.03.2017

4760

Ən çox gülünənlər