Təcrübəsizlik kasıblıq əlamətidir


Bu gün "Gənclər günü"dür. Əslində, bu gün ölkə gəncləri bioloji yaşlarını deyil, müxtəlif sahələrdə gənc yaşlarında qazandıqları uğurları qeyd etməlidirlər.

Gənclər gələcəyin qarantı olanda daha güclü olurlar, amma bəzən onları keçmişin keşikçilərinə çevirirlər. Nəsə, uzun söhbəti, biz də "Gənclər bizim gələcəyimizdir" deyib yola verək. Tarix: 02.02.2017

6946