Yenə o əjdaha


Gücü yalnız hiylə ilə yenmək olar, siyasət sənəti buna görə mövcuddur. Problemin adını əjdaha qoymaq və ona yalnız qan bahasına qalib gəlməyin mümkün olduğunu düşünmək sadəlövhlükdür.

 Mif ağıldan məhrumdur, onu məhv edəcək yeganə silah ağıldır. Cırtdanın məntiqi.Tarix: 01.02.2017

11519