İtlə məhəbbət macərası


Yaşadığı cəmiyyətlə ünisyyəti alınmayan insanlar çox vaxt tərki-dünya həyat yaşayırlar, təbiətə qaçırlar, yaxud təbiəti öz həyatlarına gətirilər, məsələn, heyvan saxlayırlar.

Amma elə tiplər də var ki, cəmiyyətlə ünsiyyət qurmaq üçün heyvanlardan istifadə edirlər, məsələn, saxladıqları itləri qızlara hürdürüb it hürüşü ilə onlara eşq elan edirlər. Tarix: 17.01.2017

9638