Sosial şəbəkənin tulası


Sosial şəbəkələrin inkişafı həyatdakı sinfi təbəqələşməyə də yeni forma gətirib; indi real dünyaya cəmiyyətin varlı, virtual aləmə isə kasıb təbəqəsi nəzarət edir. Tarix: 16.01.2017

9096