Mağarda mağara qanunları


Ölkənin gündəmini zəbt etmiş boşanma çəkişmələrinin əksəriyyətinin səbəbi son illər ailələrin yalnız asan gəlir götürmək məqsədi ilə qurulmasıdır.

Boşananların ev, qır-qızılla yanaşı, doğulan uşağı da özlərinə qənimət bilməsi mənəvi deqredasiyanın şiddətindən xəbər verir. Çünki indi ailələrin qurulmasında azadlığı olmayan seksual istəklərin, mla-mülk hərisliyinin, qohum-əqrəba cənfəşanlığını fonunda yalnız o gözə dəymir. Qədim zamanlarda adına "Sevgi" deyilən O.     Tarix: 09.01.2017

11475