Qoltuğumuza verilən xoruz


Artıq üç-dörd gündür ki, meymun ilə dünyanı xoruza təhvil verib, indi hamı xoruzun dünyanı necə idarə edəcəyini düşünür. Əslində, qürurlu olsa da xoruz çox sadiq ailə başçısıdır.

Düzdür, 20-30 arvada istənilən kişi sadiq olmağı bacarar, çünki belə bir hərəmxanası olan adamın sadiq olmamağa əsası yoxdur. Xoruzun sadiq və mərd ailə başçısı olması, yəqin ki, 2016-da kəlləmayallaq aşan, ən azı, məişət qayğılarını 2017-də qaydaya salacaq. Tarix: 04.01.2017

14162