Erməni qan görəndə


Qafqazda Ermənistan dövlətinin münaqişələrin nəticəsi olaraq yaradıldığını tarixdən silmək qeyri-mümkündür və ermənilər bu münaqişələrdə heç vaxt tərəf olmayıblar.

Cəbhədə baş verən hər kiçik qarşıdurma göstərir ki, ermənilər istənilən münaqişədə tərəf olsalar, iki gün duruş gətirə bilməzlər. Tarix: 16.01.2017

47328