Çin səddində tarixi tanışlıq


Tarixə münasibətdə xalqları üç yerə bölmək olar; Taixi yazan xalqlar, tarixi yaşayan xalqlar. bir də tarixi öyrənən xalqlar.

Tarixi yazanların yaşamağa vaxtı çatmır, tarixi yaşayanların yazmağa hünəri. Tarixi öyrənənlərin isə qazancı gündəliklərindəki "əla"dan başqa bir şey deyil. Tarix: 29.12.2016

11657

Ən çox gülünənlər