Qanun fərdi düşünür, adət ailəni


Qanunlar ehtiyacdan doğur, adətlər istəklərdən. Xalq istəklərlə yaşamağı üstün tutduğu üçün addımbaşı qanunları pozmağa hazır.

Məsələn, qanun deyir ki, on səkkiz yaşına çatamış qızların ərə getməsi qadağandır və bu qadağaya haqq qazandıran bir sürü tibbi fəsad göstərir. Amma Güldərən arvadın səkkiz qızı olduğu üçün hamısını 14-15 yaşında ərə verib, bir az rahat nəfəs almaq istəyir.  Tarix: 28.12.2016

11632