Parçala, hökm sür!


Siyasətin belə bir hiyləgər prinsipi var; "Parçala, hökm sür!" Bu prinsip təkcə cəmiyyəti hissələrə bölmək demək deyil, həm də cəmiyyətin güclü fərdlərini ondan ayırmaq deməkdir.

Çünki gözün, ayağın, əlin olmamağı bir bədəni necə şikəst edirsə, fərdlərin olamağı da cəmiyyəti o cür şikəst edir.

 Tarix: 22.12.2016

10571