Dostunu göstər deyim kimsən!


Müsəlmanların müqəddəs kitabı Quranda Allah müsəlmanlara xitabən buyurur ki, ey müsəlmanlar xaçpərəstlərdən sizə dost olmaz.

Amma mənfəət elə bir şeydir ki, insanı Allahın hökmünə də göz yummağa vadar edər və bir də görərsən ki, adı islam dövləti, qanunları islam şəriəti olan bir müsəlman dovətinin ən yaxın dostları xristianlardır.   Tarix: 22.12.2016

14975