Fransada və Azərbaycanda toy


Dünyada elə bir xalq yoxdur ki, öz adət-ənənələri ilə öyünməsin, özününkünü özgəsinkindən üstün tutmasın. Amma vay o gündən ki, öyünmək üçün adətdən-ənənədən başqa bir şeyin olmasın.Tarix: 27.12.2016

19371