Pirdə İmdad yarmarkası!


Olmayan şeylərə inanmaq olan şeylərə inamsızlıqdan irəli gəlir. Dərdinə xəstəxanada əlac tapa adam nədən gedib ağacdan, qəbirdən imdad umsun ki?

Ərə getmək vaxtıdır, falçıya get, kişinin başı xarab olub, pirdə qoyun kəs, vəzifəyə gəlmək istəyirsən beyxəlxalq ziyaratgahlarda pul xərclə. Bu düşüncə ilə biz hansı gələcək günlər haqqında düşünə bilərik ki? Bilənlər bilməyənlərə söyləsin. Tarix: 19.12.2016

19278