Ölümün sosial ədaləti


İnsanlar çox vaxt ölənlərin arxasınca "canı dincəldi" kimi kimi qulağa xoş gələn ifadələr deyirlər. Bu ifadələr ən çox xəstələrin və kasıbların arxasınca söylənir.

Xəstənin ölümü ona baxanların gözündə bəzxtəvərlikdik, kasıbın ölümü isə onu baxdıqlarının əzab-əziyyətindən qurtarır. Yəni ölümün ədalətini sosial həyatda axtarmaq lazımdır.Tarix: 13.12.2016

8477