Qlobal istiləşməyə uğramış ata


Dünyada təbiilik o qədər aşınmaya məruz qalıb ki, bu, kolbasadan tutumuş dinə qədər hər şeyə öz təsirini göstərib, yəni dinin, imanın da "girdirməsini" yaradıblar.

Ona görə indi dünyada yaxşı əməllərə deyilən "Bu islamdır", "Bu xristianlıqdır", "Bu buddizmdir" əvəzinə, pis əməllərə "bu əsl islam deyil", "bu əsl xristianlıq deyil" və s. kimi xəbərdaredici ifadələr gen-bol işlədirlir.Tarix: 30.11.2016

8125

Ən çox gülünənlər