Atanın yazdığı inşa


Kredit pul alveridir, amma bu alverdə digər alverlərdə olduğu kimi, çox vaxt bazar qanunları keçmir, çünki insanlar kredit götürməyə, adətən, son əlac kimi əl atırlar.

Pulsatanlar isə məhz bundan istifadə edib müştərilərini soymağa çalışırlar. Kreditin, sələmin vicdani tərəfi olmadığı üçün dində pul alveri haram buyurulur.   Tarix: 05.12.2016

70976