Qarnımızı doyurmayan kitablar


Bizdə oxu mədəniyyəti niyə yalnız təhsil prosesi kimi başa düşülür? Niyə təhsil kitablarından kənarda çoxları kitab oxumağı boş vaxt itkisi hesab edir.

Çünki biz oxumağı da çörək ağaclarından biri hesab edirik, kitaba ruhun, mənəviyyatın qidası kimi yox, qarına qazanılan qida üçün vasitə kimi baxırıq. Qarnımızı doyurmayan kitab bizə lazım deyil. Ona görə də oxuyanlarımız mənəvi cəhətdən cəmiyyətin ən təhlükəli adamlarına çevirilir. Acı, amma gerçək!Tarix: 22.11.2016

5939