Slm, ncsn, ok, pls!


Texnologiyaların inkişafı getdikcə insanı yazı mədəniyyətindən uzaqlaşdırır, elektron məktublara qoyulan hərf limitindən əlavə, insanlar özləri də sözləri kiçildərək yazırlar. 

Çünki kapitalizm dünyada elə bir küy yaradıb ki, boş-boş işlərin dalınca qaçmaqdan heş kimin yazıb, oxumağa vaxtı yoxdur.Tarix: 21.11.2016

9591