Bərəkətə uyğun hərəkət


Dünyada açıq və gizli şəkildə bir kasta sistemi mövcuddur ki, mənşəyini allaha bağlayırlar, varlılar kasıblara deyir ki, bizi allah varlı, sizi kasıb yaradıb.

Necə ki, heyvanın birini şir, o birini kərtənkələ yaradıb. Amma heç kim demir ki, həmin allah niyə heyvanlar arasında növünə görə fərq qoyub, insanlar arasında yox?!Tarix: 18.11.2016

6903