Öz alimimiz, öz robotumuz


İnsandakı ağıl tənbəlliyin, tənbəllik isə cənnətdəki həyat tərzinin nəticəsidir. Dolayı yolla elm də gərək öz qazancından nəzir, fitrə versin.

Dinə inansaq, inanmalıyıq da, çünki, dava düşər, insan bu dünyaya tənbəl gəlib, tənbəl də gedəcək. Bu maşınlar, dəzgahlar, robotlar onun yenidən cənnət tənbəlliyinə qayıtması üçündür.   Tarix: 03.11.2016

5974