Əvəzedilməz işçi yoxdur!


Şair deyir ki, insan o qədər gücsüz məxluqdur ki, milçəyi öldürmək üçün də silah yaradıb. 



Tarix: 03.11.2016

9146