Tanrıların sifarişi


İnsanlar həmişə tanrılardan qorxublar, həmişə onların qəzəbinə tuş gəlməmək üçün yollar axtarıblar və bu fikrə gəliblər ki, ancaq qurban verəndə tanrıların kefi kökəlir.

lap qədim zamanlarda güclü xalqlar zəif xalqları əsir alıb tanrılarına qurban kəsirdilər, sonra bir az mədəniləşdirlər, ildə beş-altı oğlan, yeddi-səkkiz qız uşağı kəsdilər, sonra bir az da mədəniləşdilər və şükür allah ki, indi dana-quzu ilə canımızı birtəhər xilas edirik fövqəl qəzəbdən. Tarix: 02.11.2016

8973